Наши проекти

Екипът

Мануела Станукова – Маня, обучител и организационен консултант

Завършила е психология в Софийския Университет “Св. Климент Охридски”, с фокус върху предмети като трудова и организационна психология, психология на…
продължи

Нели Христова, управляващ партньор

Завършила e право в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Управление и развитие на човешките ресурси в Училище по мениджмънт –…
продължи

Слави Стоев, консултант организационно развитие

Бакалавър по психология в Нов Български Университет, с концентрация върху предмети като когнитивна наука, експериментална психология, трудова и организационна психология,…
продължи

Борислав Георгиев, консултант организационно развитие

Завършва магистърска степен по Организационна психология в университета в Страсбург, Франция през 2008 година. Още преди завършването си започва професионалния си…
продължи