Наши проекти

Клиенти

“В своята работа екипът на “ИнМениджмънт” ООД впечатлява с професионализъм и успешно навлизане в дълбочина на спецификата на нашата работа.”

Диляна Гюрова, изпълнителен директор, фондация “Конкордия България”

 

С екипа на “ИнМениджмънт” работим от година и половина и имаме завършени вече няколко проекта. Усещането да бъдеш консултиран от хора с богат опит, държащи на качеството и знаещи как да добавят стойност, и то с настроение – е, супер е. Благодаря Ви за страхотното сътрудничество!

Лиляна Томова, специалист вътрешна комуникация и развитие на таланти, “Немечек” ООД

 

“ИнМениджмънт” разполага с високо квалифицирани специалисти, които ни предоставиха експертна услуга по проекти в областта на управлението и развитието на човешките ресурси и планираме да продължим сътрудничеството си за провеждане на специализирани обучения на служителите от търговските обекти K-express.

Заре Шахбазян, управител, Кенар ЕООД

 

“Висококвалифицираният екип на „ИнМениджмънт“ успя в изключително кратки срокове да проучи, анализира и посочи множество недостатъци в нашите процеси в управлението на човешките ресурси. Изчерпателният им доклад продължава да е настолна книга на всички отговорни мениджъри. Резултатите от работата на „ИнМениджмънт“ в Арексим са блестящи и плануваме да продължим нашето сътрудничество.”

Камен Димитров, изпълнителен директор, Арексим Инжинеринг ЕАД

 

“ Заедно с екипът на InManagement стартирахме първия си проект през 2013 – темата: Management Development Program (MDP)

Основната ни цел: да създадем програма, която да усъвършенства уменията на мениджърите в нашата компания, а именно:

–          изграждане и управление на екипи;

–          оценка на представянето;

–          планиране на дейността, умения за управление на работните задачи – информиране, инструктиране, делегиране и

–          управление на времето и приоритетите.

Обратната връзка от нашите колеги, които участваха в обученията, беше изцяло позитивна и в голяма степен съвпадна и с моите лични/професионални наблюдения:

–          компанията ни получи изцяло индивидуален подход (бих искала изрично да подчертая избягване на copy/paste практики);

–          цялостна подкрепа от страна на екипа на InManagement при изпълнението;

–          консултиране и помощ от тяхна страна при ясното дефиниране на заявката ни (успяха да ни помогнат да се фокусираме върху релевантните теми и да изградим и следваме правиланата за нас последователност и стъпки);

–          екипът беше изцяло достъпен, от тяхна страна получавахме проактивно информация и консултиране.

–          Гъвкавост и скоростна реакция от страна на екипа по време на изпълнение на проектите;

Ето защо InManagement продължават да бъдат наш доверен партньор и днес продължаваме съвместната си работа!

Петя Кафеджиева, HR manager, SBTech

“ Вече повече от година и половина работим със страхотния екип на „ИнМениджмънт“, в лицето на Слави и Нели.

Изключителният професионализъм, с които те подхождат е нещото, което ни накара да се спрем на тяхната компания и да се превърнат в наш доверен партньор през цялото това време.
Рабитихме с екипа по няколко ключови за компанията проекти и резултатите са налице, още повече, че с тяхна помощ успяхме да сплотим неимоверно екипите и всички да знаят и да усещат, че работят за обща кауза / продукт, което за нас беше най-важното. Със сигурност ще работим с тях и за вбъдеще и бихме ги препоръчали на всяка компания, която „страда“ от бърз растеж, динамична работна среда и усмихнати и с желание за себеусърършанстване служители.”

Анелия Попова, HR specialist, SBTech

 

“Работата ни с ИнМениджмът беше изключително приятна и ползотворна. Макар и по кратък проект, той донесе бърза, ефективна и дългосрочна възвращаемост. С радост бих работил с тях отново.”

Стефан Йорданов, финансов директор, Луфтханза Техник София ООД

 

“С екипа на „ИнМениджмът“ работим от почти половин година а имаме усещането , че се познаваме от много отдавна .

Толкова бързо , задълбочено и професионално усетиха спецификата на нашата работа . Успяха да провокират и въвлекат целият екип
в работния процес , така че да постигнем желаната цел и резултати на проекта. Надяваме се на бъдещи съвместни проекти.
Екипа на Фондация“Инициатива за здраве „ ви благодари от сърце!”

Елена Янкова, управител, Фондация “Инициатива за здраве”

 

 

“Като се замисля кое е най-впечатляващото в съвместните ни начинания с “ИнМениджмънт”, определено не бих изтъкнал високия им професионализъм и резултатите от работата им. Притежават и едното, и другото, безспорно, на едно прилично европейско ниво. Но и други екипи го имат.

Това, което най-вече прави компанията различна и успешна според мен, са хората в екипа на “ИнМениджмънт”. Много интересни са, сами по себе си, като индивидуалност и като разбиране на живота във всички разнообразия от неговото проявление. Успяват да научат служителите да не изключват работата и служебните си ангажименти от живота си. На всеки бих препоръчал да се запознае с тях и да потърси общи теми за разговор, размисъл и работа.

Основните области, в които съвместната работа с “ИнМениджмънт” даде резултат, са:
• Подпомагане на средните мениджъри да формулират целите и мисията на екипите си;
• Анализ и реалистична оценка на мотивацията на служителите в различните звена в сферата на ИТ;
• Намиране на съвременен подход при управлението на наличните човешки ресурси;
• Правилно позициониране и взаимодействие на ръководещите ИТ структурите с другите звена в компанията.”

Юри Генов, член на УС и изпълнителен директор, Банка ДСК

 

“С екипа на InManagement работим от 2013 година по различни проекти свързани с развитието на управленски умения, както на високо така и на средно управленско ниво. Високият професионализъм на екипа на ИнМениджмънт по отношението на анализа, планирането и изпълнението на проектите доведе до реална промяна в организационната ни среда и постигане на множество важни за компанията цели. Обратната връзка от колегите взели участие в различните проекти е била винаги позитивна и с нетърпение очакваха следващите срещи.

За мен лично, като човек участвал от старана на Плейтех, както в процеса на планиране така и на изпълнение на проектите увереността, че всичко ще се случи по най-добрия начин и на високо ниво беше незаменимо усещане.
Индивидуалния подход, отворената комуникация, гъвкавост, проактивност и разбиране на спецификите на клиента правят екипа на ИнМениджмънт предпочитан партньор, в случаите когато нашата компания инвестира в най-ценното си – хората.
Проектите, които сме развивали с ИнМениджмът са:
• Програма за развитие на мениджъри
• Програма за управление на психологическия договор в организацията ни
• Изграждане на управленски компетентностен модел и оценка и планиране на развитието на мениджмънта
• Програма за идентифициране и развитие на заместници”

Дария Топалова, HR manager, Playtech Bulgaria

 

“Съвместната работа на екипа на Инмениджмънт и НЧ Бъдеще сега за пореден път доказа нуждата от използване на доказани модели от организационното управление в работата на неправителствения сектор. В резултат от дейностите проведени от Инмениджмънт за стратегическо планиране и организационен анализ на НЧ Бъдеще сега бяха въведени практики в управлението на организацията повишаващи значително капацитета и ефективността на процесите и дейностите.
Изключително сме благодарни на Инмениджмънт за професионализма и усилията за повишаване на капацитета на организацията ни и изграждане на устойчив модел на управление и функциониране.”

Огнян Гъдуларов, Координатор международно сътрудничество и обучителни програми, Народно Читалище “Бъдеще сега”

 

“Екипът на InManagement е наш партньор от 2010 година. Работили сме заедно по много и разнообразни проекти като разработване и внедряване на компетентностен модел, дефиниране на нова мисия и визия на компанията, програма за развитие на мениджмънта, коучинг програми, организация и реализация на мениджърски срещи и тиймбилдинг мероприятия.
Съвместната ни дейност винаги е водела до положителни резултати благодарение на опита на колегите от InManagement, уникалното им умение да се интегрират в компанията и да работят като неразделна част от ЧР екипа.”

Светослав Богатинов, Директор Човешки ресурси, A Data Pro

 

“During the time she has been working for IMI BG, Nelly Hristova has been an outstanding interim HR Manager who has earned huge respect for her expertise, fast adaptability to a new environment and innovation. She has indeed been able to take over and resolve tough projects and challenges across the whole spectrum of Human Resources during a short period of time.

She is a practical, experienced professional who is totally solution focused.”

Eric De Candido, Managing Director, Integrated Micro-Electronics Bulgaria

Leave a Reply