Наши проекти

Бизнес направления

Временен мениджмънт

Временният мениджмънт  (Interim Management) е основно бизнес направление в портфолиото от услуги на ИнМениджмънт. Ние инвестираме в създаването и поддържането на…
продължи

Организационно
развитие

Бизнес направлението Организационно развитие е приоритетно в дейността на ИнМениджмънт. Включва в себе си широк обхват от дейности, които имат…
продължи

Стратегическо управление

В рамките на направлението Стратегическо управление разработваме проекти, които подпомагат организациите в изграждането на устойчив бизнес модел и конкурентно предимство. Нашият…
продължи